Vi deltar på EURO EXPO

Vi deltar på industrimässan EURO EXPO i Gävle den 5-6 maj och i Värnamo den 20-21 oktober. Välkomna att besöka oss där. Läs mer på www.euroexpo.se